De beteekenis van het breken der vliezen bij de baring

Onderzoek
Hoeven, P.C.T. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:2132-42