De behandeling van spierkrampen door tijdelijke uitschakeling van het ganglion sphenopalatinum

Onderzoek
Lohman, A.J.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1949;93:2036-42