De behandeling van slokdarmvarices: aanleggen van een shunt of sclerotherapie?

Klinische praktijk
J.L. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2404-8

Zie ook de artikelen op bl. 2409 en 2423.

Slokdarmvarices, veroorzaakt door portale hypertensie, kunnen behandeld worden door het aanleggen van een shunt tussen portale en grote circulatie of door middel van sclerotherapie. Tegenwoordig wordt vooral de laatste methode toegepast. Men zou kunnen zeggen dat een heropbloei van deze methode, die reeds in 1936 voor het eerst werd gehanteerd en in 1939 werd beschreven, is ontstaan.1 De verwachting is dat door sclerosering het aantal bloedingen, met minder risico dan door middel van operatieve behandeling, te verkleinen is, waardoor de levensduur van de patiënt verlengd wordt. Bovendien wordt deze behandelwijze met hernieuwd enthousiasme gehanteerd door gastro-enterologen, ervaren als zij zijn in de techniek van de endoscopie. Tracht men echter tot een objectief oordeel te komen voor beide therapeutische mogelijkheden, shunten of scleroseren, dan stuit men op een grote hoeveelheid verschillende gegevens. Analyse hiervan is onontbeerlijk om inzicht te verkrijgen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.J.L.Terpstra, chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties