De behandeling van echinokokkose; operatie en (of) medicatie

Klinische praktijk
J. Veenstra
L.J. Schaap
P. Speelman
P.A. Kager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1889-91

Dames en Heren,

Echinokokkose is een in Nederland relatief zeldzaam ziektebeeld. Chirurgische behandeling is de therapie van keuze. Mebendazol, geïntroduceerd aan het eind van de jaren zeventig, bleek geen alternatief voor chirurgische therapie.1 Albendazol wordt sinds enkele jaren toegepast met betere resultaten. Aan de hand van 3 patiënten willen wij kliniek en diagnostiek, maar vooral de therapeutische mogelijkheden bespreken.

Patiënt A, een 45-jarige, sedert 3 jaar in Nederland wonende Afghaanse vrouw, werd verwezen wegens 3 weken bestaande pijn rechts in de bovenbuik. In 1988 werd elders in verband met soortgelijke klachten een geschrompelde galblaas met stenen verwijderd. Voor de operatie werden toen echografisch in de rechter leverkwab 2 grote, met elkaar in verbinding staande cysten gevisualiseerd. Nu werd tijdens lichamelijk onderzoek een bij druk pijnlijke, vergrote, vast aanvoelende lever gevonden. Laboratoriumonderzoek toonde een sterk toegenomen bezinkingssnelheid (114 mm in het eerste uur) en een lichte leukocytose (11,2 x 10…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Eenheid voor Infectieziekten en Tropische Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

J.Veenstra en mw.L.J.Schaap, assistent-geneeskundigen; dr.P.Speelman en dr.P.A.Kager, internisten.

Contact dr.P.A.Kager

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties