De behandeling van bestralingscystitis met hyperbare zuurstof

Nieuws
R.B. de la Fuente
A.A.B. Lycklama à Nijeholt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:854
Download PDF

artikel

Bestralingscystitis is een late complicatie van bestraling van het kleine bekken bij de behandeling van diverse maligniteiten. Soms uit het zich in een moeilijk behandelbare hematurie. De tot nu toe gehanteerde behandelingsvormen zijn zeer gevarieerd, maar bestrijden slechts symptomen en richten zich niet op de oorzaak van de bestralingscystitis. Hyperbare zuurstof is een nieuwe behandelingsvorm die de vasculaire schade die aan de bestralingscystitis ten grondslag ligt, tenietdoet. Bevers et al. behandelden 8 jaar een groep van 40 patiënten met een histologisch bewezen bestralingscystitis en ernstige hematurie met hyperbare zuurstof.1 Het betrof een groep met onvoldoende reactie op conventionele therapie. De behandeling bestond uit 20 perioden van 90 min met 100 zuurstof op 3 bar druk.

Er werd geen bijwerking van de behandeling gezien en de resultaten waren goed. Slechts 3 patiënten reageerden in het geheel niet op de behandeling. Bij de anderen verdween de hematurie of nam aanzienlijk af. Dit effect lijkt duurzaam te zijn: 70 van de patiënten had bij een follow-up tot 5 jaar geen recidief. Wel viel op dat tijdens de follow-up-periode van de patiënten met een goede reactie, 10 patiënten zijn overleden en 4 een cystectomie ondergingen in verband met blaasfunctiestoornissen of tumorrecidief. Ook trad 9 maal een lokaal recidief op, waardoor zich vaak weer opnieuw hematurie voordeed.

De auteurs komen tot de conclusie dat hyperbare zuurstoftherapie bij bestralingscystitis een goede behandelingsvorm is, waarvan tot nu toe geen tumorbevorderend effect is gemeld in de literatuur. Zij pleiten dan ook voor een algemenere toepassing van deze methode bij patiënten met hematurie op basis van een bestralingscystitis.

Literatuur
  1. Bevers RFM, Bakker DJ, Kurth KH. Hyperbaric oxygentreatment for haemorrhagic radiation cystitis. Lancet1995;346:803-5.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties