De Astrid Limburg prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2591

Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan degene die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de fysiologische verloskunde, met name wat betreft de thuisbevalling en de onafhankelijke rol van de vroedvrouw. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bronzen beeldje.

Voor nadere informatie en het opvragen van het wedstrijdreglement kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting: pa mw.N.Jorna, H.van Avercampweg 23, 1191 EW Ouderkerk aan de Amstel; tel. 020-4965413.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties