De aetiologie van het ulcus ventriculi et duodeni (Openingsrede)

Klinische praktijk
Schalij, F.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1940;84:4219-33