De per 1 januari 2006 aantredende redacteuren van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:55

Ieder jaar benoemt de Algemene Vergadering van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een aantal nieuwe redacteuren. Zij vervangen de vertrekkende redacteuren die gedurende 3 jaar (soms langer) de hoofdredactie hebben bijgestaan met adviezen en het beoordelen van artikelen. Voor deze procedure is gekozen om de continuïteit van de redactie te waarborgen, terwijl bovendien de hoofdredactie steeds weer frisse en nieuwe ideeën krijgt aangeboden.

Graag stellen wij de per 1 januari 2006 aantredende redactieleden aan de lezers van het Tijdschrift voor:

mw.dr.A.C.Ansink

chef de clinique gynaecologie

Erasmus MC-Daniel den Hoed Oncologisch Centrum

Rotterdam

mw.prof.dr.R.J.M.ten Berge

hoogleraar Klinische Immunologie

Universiteit van Amsterdam

prof.dr.C.J.Kalkman

hoogleraar Anaesthesiologie

Universiteit Utrecht

prof.dr.D.A.Legemate

hoogleraar Chirurgie

Universiteit van Amsterdam

dr.P.M.Oostvogel

arts-microbioloog

Medisch Centrum Haaglanden

Den Haag

prof.dr.J.Stoker

hoogleraar Radiologie

Universiteit van Amsterdam

prof.dr.S.Thomas

hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Erasmus MC

Rotterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties