Current medical diagnosis and treatment 1997.

Media
L.M. Tierney
S.J. McPhee
M.A. Papadakis
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1986

Current medical diagnosis and treatment 1997. 36e druk. Onder redactie van L.M.Tierney jr, S.J.McPhee en M.A.Papadakis. 1587 bl., fig., tabellen. Prentice Hall International, Londen 1997. ISBN 0-8385-1511-8. Prijs: ingen. ƒ 110,05.

De redactie en de uitgever van dit boek dienen te worden gecomplimenteerd met het feit dat dit belangwekkende werk nu…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties