Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2351

Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century. Onder redactie van M.Gijswijt-Hofstra en H.Marland. (Clio Medica 71.) 317 bl., fig., tabellen. Rodopi, Amsterdam 2003. ISBN 90-420-1044-4. Prijs: ingen. € 42,–.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties