Lagere emfyseemscore houdt verband met longfunctiedaling

CT-meting van emfyseem bij zware rokers*

Onderzoek
Firdaus A.A. Mohamed Hoesein
Pieter Zanen
Hester A. Gietema
Jan-Willem J. Lammers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3751
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of de mate van CT-gedetecteerd emfyseem geassocieerd is met een versnelde longfunctiedaling en het ontwikkelen van COPD bij zware rokers en ex-rokers.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

Zware rokers en ex-rokers die deelnamen aan een onderzoek naar longkankerscreening ondergingen een CT-scan van de longen en een longfunctieonderzoek aan het begin van de studie en na een mediane follow-upduur van 3 jaar. De mate van emfyseem op de eerste CT-scan werd gemeten met een computerprogramma. De voorspellende waarde hiervan voor de longfunctie na follow-up was de primaire uitkomstmaat. Een tweede analyse werd verricht in een subgroep van deelnemers die aan het begin van de studie geen COPD hadden, om de voorspellende waarde van emfyseemscores voor het ontwikkelen van COPD te bepalen.

Resultaten

2085 zware rokers met een gemiddelde leeftijd van 59,8 jaar en een rookbelasting van 40,3 pakjaren werden geïncludeerd. Een grotere mate van CT-gedetecteerd emfyseem was geassocieerd met een sterkere longfunctiedaling en een hoger risico op het ontwikkelen van COPD.

Conclusie

Bij zware rokers was de mate van CT-gedetecteerd emfyseem gerelateerd aan een versnelde longfunctiedaling, zelfs als zij geen luchtwegobstructie hadden. Detectie van emfyseem middels CT kan gebruikt worden om bij zware rokers te bepalen of ze een hoger risico hebben op het ontwikkelen van COPD.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Thorax (2011;66:782-7) met de titel ‘CT-quantified emphysema in male heavy smokers: association with lung function decline’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Longziekten: drs. F.A.A. Mohamed Hoesein, arts-onderzoeker; dr. P. Zanen, arts-epidemioloog; prof.dr. J.W.J. Lammers, longarts.

Afd. Radiologie: dr. H. Gietema, arts in opleiding tot radioloog.

Contact drs. F.A.A. Mohamed Hoesein (fmohamedhoesein@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het instituut waar F. Mohamed Hoesein, P. Zanen en J. Lammers werkzaam zijn, heeft subsidie uit het 7e Europese Kaderprogramma ontvangen (grant number: 201379 COPACETIC).
Aanvaard op 22 juni 2011

CT longen niet opnemen in routinediagnostiek COPD

Ook interessant

Reacties