Cryochirurgische behandeling van maligne huidtumoren

Onderzoek
W.R. Faber
F.H.J. Rampen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:918-21
Abstract

Samenvatting

In de periode van februari 1979 tot januari 1982 werden bij 55 patiënten 147 basocellulaire carcinomen en 15 laesies van de ziekte van Bowen door middel van cryochirurgie behandeld. De nacontroleperiode bedroeg ten minste 3 jaar tot meer dan 5 jaar. Het recidiefpercentage bedraagt 6,2. Oorzaken van recidieven zijn gelegen in de tumorgrootte, het toepassen van slechts één vries-dooicyclus en het niet toepassen van curettage voorafgaande aan de cryochirurgische behandeling.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Dr.W.R.Faber, dermatoloog; dr.F.H.J.Rampen, dermatoloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties