Covid-19: 20% blijft asymptomatisch

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4676

artikel

Ongeveer 1 op de 5 SARS-CoV-2-infecties blijft asymptomatisch. Dat is de conclusie van een levende systematische review en meta-analyse van de beschikbare literatuur tot 10 juni 2020 (PLoS Med. 2020;17:e1003346).

De Zwitserse onderzoekers doorzochten de databases PubMed, Embase, bioRxiv en medRxiv op artikelen en prepublicaties over de verhoudingen tussen symptomatische, presymptomatische en asymptomatische SARS-CoV-2-infecties. Het ‘levende’ onderzoeksdesign houdt in dat de auteurs de zoekopdracht geregeld herhalen en nieuwe publicaties aan hun eerdere analyses toevoegen.

In de derde versie – de eerste die na peerreview is gepubliceerd – includeerden de onderzoekers 79 observationele studies met in totaal 6832 deelnemers. Meer dan de helft van de onderzoeken kwam uit China. De meeste onderzoeken – met name in de beginfase van de pandemie – omvatten zeer weinig deelnemers, bijvoorbeeld de nauwe contacten van 1 of 2 geïnfecteerde patiënten. Later kwamen er ook screeningsstudies van grotere populaties die niet waren blootgesteld aan een indexpatiënt, zoals onderzoek onder bloeddonoren of zorgpersoneel.

Uit de meta-analyse bleek dat 20% van de SARS-CoV-2-infecties asymptomatisch verloopt (95%-BI: 17-25%). In de screeningsstudies lag de prevalentie van asymptomatische infecties hoger, namelijk 31% (95%-BI: 26-37%), waarschijnlijk doordat mensen met symptomen al thuisbleven. Ook onder kinderen vonden de onderzoekers meer asymptomatische infecties (27%; 95%-BI: 22-32%; 10 studies).

In de 5 studies die een gedegen contactonderzoek rapporteerden, lijkt de bijdrage van asymptomatische en presymptomatische infecties aan verspreiding van het virus minder te zijn dan die van symptomatische infecties, maar deze bevindingen waren niet significant.

Het relatief hoge aandeel van asymptomatische infecties betekent dat de covid-19-pandemie alleen onder controle te krijgen is met een combinatie van isolatie, contactopsporing en algemene maatregelen zoals afstand houden. Gezien de toenemende studiegroottes is te verwachten dat een volgende update van deze levende meta-analyse een betrouwbaarder beeld zal geven van het aandeel asymptomatische infecties in diverse subgroepen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties