Cornelia de Lange (1871-1950) en haar syndroom
Open

Geschiedenis
17-02-2011
Jan van Gijn en Joost P. Gijselhart

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek; drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

Contactpersoon: prof.dr. J. van Gijn (Jan@vanGijn.com).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: J.P. Gijselhart heeft een deeltijdaanstelling bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aanvaard op 24 juni 2010