Control of lymphatic filariasis.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:791

Control of lymphatic filariasis. A manual for health personnel. 89 bl., fig., tabellen. World Health Organization, Genève 1987 (voor Nederland: InOr-publikaties, Lochem). Prijs: ingen. Zw.fr. 15,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties