'Contre la mort na medicine' ('Tegen de dood is geen kruid gewassen'): de rol van de geneeskunde in laat-middeleeuwse dodendansen

Perspectief
J.P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2602-11

Inleiding

In de late Middeleeuwen waren dodendansen (‘danses macabres’) een geliefd thema in de schilderkunst en literatuur van West-Europa. Oorspronkelijk ging het waarschijnlijk om werkelijk opgevoerde dansen of processies, maar in de 15e eeuw verschijnen de eerste muurschilderingen waarop een processie van levenden en doden te zien is in kerken en op de muren van kerkhoven. De levenden worden gewoonlijk op volgorde van hun maatschappelijk aanzien afgebeeld en worden ieder geflankeerd door een kadaver of skelet.1-5 Figuur 1 geeft als voorbeeld een gedeelte van de danse macabre in de dorpskerk van La Ferté-Loupière, die omstreeks 1500 werd geschilderd en waarschijnlijk een navolging is van een van de eerste en bekendste (maar verloren gegane) muurschilderingen van de dodendans, die van het kerkhof Saints Innocents in Parijs.6

In 1485 verschijnt een op ditzelfde voorbeeld gebaseerde uitgave in boekvorm – een reeks gedichten, elk voorzien van een houtsnede, die samen een…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.J.P.Mackenbach.

Ook interessant

Reacties