Constante en inconstante eigenschappen der bloedgroepen

Media
Made, W.M. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1931;75:3007