Congestie-absces in het cavum mediastini anterius ten gevolge van een anthrax in den nek

Onderzoek
Hermanides, S.R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:453-7