Concurrentie in de gezondheidszorg.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:685

Concurrentie in de gezondheidszorg. Een kwestie van werving en selectie? Onder redactie van Fr.C.A.Jaspers, H.J.van der Steeg en A.C.J.M.Taks. (NZI-managementreeks, vol. 2.) 111 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Lochem 1990. ISBN 90-352-1375-0. Prijs: ingen. ƒ 32,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties