Is combinatie van sumatriptan en citalopram gevaarlijk?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1783-4

VRAAG 6. Volgens de producent is sumatriptan een selectieve agonist van de 5-HT1-receptoren en veroorzaakt het een vasoconstrictie van de extracraniële arteriële bloedvaten zonder invloed uit te oefenen op de cerebrale circulatie en met slechts gering risico van onvoorziene secundaire effecten. Het produkt wordt ter bestrijding van een migraine-aanval in de handel gebracht in perorale en subcutane toedieningsvormen.

Op de bijsluiter wordt vermeld dat er zich tijdens of kort na de injectie een lichte arteriële-tensiestijging kan voordoen naast andere (geringe) neveneffecten zoals pijn op de injectieplaats, lichte precordiale beklemming, geringe duizeligheid en vaak een voorbijgaand oppressiegevoel, roodheid, vertigo, moeheidsgevoel en somnolentie. Bij de voor mij eerste subcutane toediening van deze stof bij een patiënte (die geen hoge bloeddruk in de voorgeschiedenis had) met een acute migraine-aanval vond ik een stijging van de arteriële bloeddruk van 13080 tot 180110 mmHg na 15 minuten. Na 45 minuten was de tensie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties