Colon and rectal surgery

Media
M.L. Corman
M.A. Cuesta
D. van der Peet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2823-4

Colon and rectal surgery. Onder redactie van M.L.Corman. 5e, herziene druk. 1743 bl., fig., tabellen. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005. ISBN 07-8174-043-6. Prijs: geb. € 278,–.

Alweer de 5e druk van dit standaardwerk over de colorectale chirurgie. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Marvin Corman. Generaties chirurgen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties