Coccidioidomycosis. Enkele opmerkingen naar aanleiding van 37 geobserveerde gevallen

Onderzoek
Hugenholtz, P.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1957;101:1204-12