Clinical recognition of congenital heart disease.

Media
J.K. Perloff
O. Daniëls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2257

J.K.Perloff, Clinical recognition of congenital heart disease. 5e druk. 614 bl., fig., tabellen. Saunders, Philadelphia 2003. ISBN 0-7216-9730-5. Prijs: geb. € 161,–.

De grote waarde van dit boek is dat het de klinische herkenning van aangeboren hartafwijkingen beschrijft, niet alleen van kinderen, maar ook van volwassenen. Dit is van belang omdat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties