Clinical haematology.

Media
T.J. McElwain
T.A. Lister
D.J.Th. Wagener
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1309

Clinical haematology. International practice and research. Vol. 1, nr. 1, maart 1987: The Lymphomas. Onder redactie van T.J.McElwain en T.A.Lister. 269 bl., fig., tabellen. Bailliere Tindall, Londen 1987. Prijs: geb. £ 15,-.

In dit boek wordt een fraai literatuuroverzicht gegeven van de huidige stand van zaken betreffende de diagnostiek en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties