Clinical endocrinology.

Media
G.M. Besser
M.O. Thorner
S.W.J. Lamberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1343

Clinical endocrinology. Onder redactie van G.M.Besser en M.O.Thorner. 2e druk. 442 bl., fig., tabellen. Wolfe, Londen 1994. ISBN 1-56375-552-1. Prijs: geb. £ 99,-.

In dit boek van groot formaat wordt in 25 hoofdstukken door 30 medewerkers een overzicht gegeven van de klinische endocrinologie. De kracht van dit boek ligt in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties