Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:122

Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC. Onder redactie van T.A.van Yperen en R.Giel. 272 bl., fig., tabellen. Swets & Zeitlinger, Lisse 1995. ISBN 90-265-1389-5. Prijs: ingen. ƒ  69,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties