Chronische radiatie-enteritis na bestraling op het kleine bekken: chirurgische (on)mogelijkheden

Klinische praktijk
W. Bloed
M.A. van Eijkeren
C.A. van Es
I.H.M. Borel Rinkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2117-20
Abstract

Dames en Heren,

Bij de behandeling van in het kleine bekken gelegen tumoren speelt radiotherapie een belangrijke rol. De genezingskansen na radiotherapie, evenals de complicatiekans, zijn direct gerelateerd aan de hoogte van de bestralingsdosis. Schade aan omliggende gezonde weefsels wordt beperkt door zo mogelijk het dunnedarmpakket uit het bestralingsveld te houden alsmede door geavanceerde bestralingstechnieken en dosisfractionering. Desondanks ontstaat bij 5-15 van de bestraalde patiënten jaren later een symptomencomplex dat bekendstaat als chronische radiatie-enteritis, hetgeen tot aanzienlijke morbiditeit en zelfs sterfte kan leiden.1 2 In de meest typische verschijningsvorm presenteren patiënten zich met een vaak jarenlang niet herkende chronisch intermitterende mechanische ileus. Daarnaast kunnen wisselende buikklachten en fisteling onderdeel van het complex uitmaken. Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen willen wij het beeld van chronische radiatie-enteritis na radiotherapie op het kleine bekken illustreren en de mogelijkheden en de beperkingen van chirurgische behandeling onder de aandacht brengen.

Patiënt A, een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Heelkunde: W.Bloed, co-assistent (thans: assistent-geneeskundige, Ziekenhuis Rivierenland, afd. Chirurgie, Tiel); prof.dr.I.H.M.Borel Rinkes, chirurg.

Afd. Gynaecologie: mw.dr.M.A.van Eijkeren, gynaecoloog.

Afd. Radiotherapie: mw.C.A.van Es, radiotherapeut.

Contact prof.dr.I.H.M.Borel Rinkes (i.h.m.borelrinkes@chir.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties