Chlorose, een verdwenen ziekte van kwijnende jonge meisjes
Open

Geschiedenis
23-12-2003
P.E. Treffers
Aanvaard op 20-01-2003.
Gepubliceerd op 23-12-2003.
In print verschenen in week 51 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2535-9