Chloroform tegen pediculi pubis

Onderzoek
Deventer Sz., J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:307-8