Chemische dissectie van het centrale zenuwstelsel

Onderzoek
Wellenbergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1879;23:673-5