Castratie eener vrouw

Onderzoek
Sänger, W.M.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1879;23:593-5