Cardiovascular physiology.

Media
R.M. Berne
N.M. Levy
L.F.M. van den Merkhof
F.W.A. Verheugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1710

R.M.Berne en N.M.Levy, Cardiovascular physiology. 7e druk. 324 bl., fig. Mosby, St. Louis 1997. ISBN 0-8151-09O1-6. Prijs: ingen. ƒ 69,45.

Kennis van de fysiologie vormt de basis voor het begrip van de veranderingen die optreden tijdens ziekte en van de (bij)werkingen van medicijnen. Het hier besproken boek behandelt de complete fysiologie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties