Cardiologie.

Media
J.R.T.C. Roelandt
K.I. Lie
H.M. Wellens
F. van de Werf
J.W. Viersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1197

Cardiologie. Onder redactie van J.R.T.C.Roelandt, K.I.Lie, H.M.Wellens en F.van de Werf. 541 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002. ISBN 90-313-3476-6. Prijs: ingen. € 79,80.

In Cardiologie, de herziening van het leerboek Cardiologie uit 1995, bespreken 61 Nederlandse en Vlaamse auteurs de hartziekten. De nadruk ligt op de pathofysiologie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties