Cardiac energetics: from Emax to pressure-volume area.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:956

Cardiac energetics: from Emax to pressure-volume area. Onder redactie van M.M.LeWinter, H.Suga en M.W.Watkins. (Developments in cardiovascular medicine.) 240 bl., fig., tabellen. Kluwer, Boston 1995 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). ISBN 0-7923-3721-2. Prijs: geb. ƒ 200,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties