Cancer surgery for the general surgeon.

Media
D.P. Winchester
R.S. Jones
G.P. Murphy
C.J.H. van de Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1797

Cancer surgery for the general surgeon. Onder redactie van D.P.Winchester, R.S.Jones en G.P.Murphy. 333 bl., fig., tabellen. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 1999. ISBN 0-397-58470-9. Prijs: geb. ƒ 323,90.

De titel van dit boek is zorgvuldig gekozen door de Amerikaanse Vereniging voor Chirurgische Oncologie onder wier verantwoordelijkheid dit boek totstandgekomen is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties