Bupropion effectief bij stoppen met roken onder begeleiding van de huisarts

Onderzoek
E. Bischoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1493
Download PDF

Fossati et al. hebben aangetoond dat voor mensen die door hun huisarts begeleid worden bij het stoppen met roken bupropion een effectief hulpmiddel is.1 Hun resultaten bevestigen de conclusies uit eerdere bupropionstudies, maar dit is de eerste keer dat een onderzoek in de huisartspraktijk het effect van dit middel aantoont.

De meeste rokers die medische begeleiding willen bij het stoppen, bezoeken hun huisarts. De medicamenteuze ondersteuning die de huisarts hun kan bieden is echter vooral gebaseerd op studies die afkomstig zijn uit de tweede lijn. Dit maakt het lastig om de resultaten van deze studies te gebruiken in de huisartspraktijk.

In het onderzoek van Fossati et al. verdeelden Italiaanse huisartsen 593 rokers, gemotiveerd om te stoppen, over 2 groepen: 400 rokers ontvingen 2 maal per dag 150 mg bupropion gedurende 7 weken en 193 rokers gebruikten 7 weken lang een placebo. Alle rokers ontvingen van hun huisarts niet-medicamenteuze begeleiding. Deze bestond uit 5 praktijkbezoeken (bij de start en in week 4, 7, 26 en 52) en telefonische gesprekken (1 dag vóór en 3 dagen na de stopdatum voor het roken en 10 weken na de start van het onderzoek). De deelnemers en hun huisartsen wisten niet of zij bupropion of placebo gebruikten. De belangrijkste uitkomstmaten waren: niet roken vanaf week 4 tot en met week 7 en niet roken tussen week 4 en week 52. De concentratie koolstofmonoxide in de uitgeademde lucht en dagboekjes toonden aan of de rokers inderdaad gestopt waren.

Tussen week 4 en week 7 rookte 41 van de bupropiongebruikers niet meer in vergelijking met 22 van de placebogebruikers. Na 1 jaar was nog steeds 25 van de bupropiongebruikers gestopt, vergeleken met 14 in de placebogroep. Hoewel meer bupropiongebruikers meldden last te hebben van slapeloosheid en obstipatie, was dit percentage lager dan in andere onderzoeken.

Hoewel deze resultaten niet echt vernieuwend zijn, is dit onderzoek toch meer dan een kopie van al eerder verrichte arbeid. Het is waardevol voor de huisarts, omdat het gebruikt kan worden bij het nemen van behandelbeslissingen bij het stoppen met roken. De onlangs verschenen standaard ‘Stoppen met roken’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap verkiest nicotinevervangende middelen boven het gebruik van bupropion. Volgens deze standaard is de effectiviteit bij stoppen met roken vergelijkbaar, maar hebben nicotinevervangende middelen minder bijwerkingen en contra-indicaties. Bovendien zijn ze goedkoper dan bupropion, dat niet wordt vergoed door de Nederlandse ziektenkostenverzekeraars. Een goed opgezet onderzoek in de huisartspraktijk dat deze verschillende medicamenteuze behandelingen met elkaar vergelijkt, zou een mooi vervolg kunnen zijn op deze Italiaanse studie.

Literatuur
  1. Fossati R, Apolone G, Negri E, Compagnoni A, la Vecchia C, Mangano S, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of bupropion for smoking cessation in primary care. Arch Intern Med. 2007;167:1791-7.

Gerelateerde artikelen

Reacties