Buikligging bij niet-beademde patiënten met covid-19

Ter discussie
17-02-2021
Sushil K. Badrising, Stephan P. Keijmel en Bram Kok

In Nederland wordt buikligging toegepast bij geïntubeerde IC-patiënten met zeer ernstige respiratoire insufficiëntie door covid-19. In Suriname is ervaring opgedaan met buikligging bij niet-beademde patiënten met dreigend respiratoir falen. Wat zijn die ervaringen en wat zijn argumenten vóór en tegen buikligging?

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Longziekten: drs. S.K. Badrising, longarts in opleiding. Afd. Interne Geneeskunde: dr. S.P. Keijmel, internist-infectioloog in opleiding; drs. B. Kok, internist acute geneeskunde.

Contact: B. Kok (bram.kok@radboudumc.nl)

 

Verantwoording

Drs. Roshni Ramtahalsing, anios neurologie (Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Paramaribo, Suriname), drs. Arend-Jan Meinders, intensivist (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), drs. Navin Ramdhani, intensivist (Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Paramaribo, Suriname) en drs. Denise S.C. Telgt, internist-infectioloog (Radboudumc en Sint Maartenskliniek, Nijmegen) leverden een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Sushil K. BadrisingICMJE-formulier
Stephan P. KeijmelICMJE-formulier
Bram KokICMJE-formulier