Brussel-prijs 1992

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1967

Deze prijs vergoedt de kosten van reis, verblijf en inschrijving voor het Wereldcongres van de Union Internationale de Phlébologie dat in 1992 in Montreal (Canada) plaatsvindt. Flebologen jonger dan 40 jaar kunnen meedingen.

De inschrijvingstermijn voor deze prijs sluit op 31 december 1991. Inlichtingen verstrekt R-F.H.J.Hulsmans, secretaris Nederlandse Sectie Beneluxvereniging voor Flebologie, pa Vakgroep Dermatologie, Academisch Ziekenhuis, Postbus 1918, 6201 BX Maastricht; tel. 043-862833.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties