Bruin worden en verbranden in relatie tot het huidtype

Nieuws
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:177-8

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat de langdurige, cumulatieve blootstelling aan zonlicht een risicofactor is voor het ontstaan van basale-cel- en plaveiselcelcarcinoom van de huid en dat de kortdurende excessieve blootstelling aan zonlicht de kans op het krijgen van een melanoom doet toenemen. Veel van de tot op heden bekende relaties…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties