Britse Irakveteranen vertonen geen oorlogstrauma's

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1418
Download PDF

Teruggekeerde militairen uit de Irakoorlog in 2003 vertonen geen tekenen van een zogenoemd ‘oorlogssyndroom’; een verzameling psychische en lichamelijke klachten die zich voordoen bij militairen die zijn uitgezonden naar een oorlogsgebied. Britse onderzoekers komen tot deze conclusie in The Lancet (2006;367:1731-41) op basis van onderzoek onder Britse militairen die deelnamen aan verschillende missies in de recente Irakoorlog. Een onderzoeksteam van het King’s College te Londen vond weliswaar een lichte verhoging van gezondheidsklachten, maar ‘deze verhoging stond in geen verhouding tot de problematiek die na de Golfoorlog van 1991 aan de oppervlakte kwam’, aldus de auteurs. De Golfoorlogveteranen rapporteerden destijds chronische vermoeidheid als voornaamste probleem. Dat werd niet geconstateerd bij de Irakgangers. Auteur Simon Wessely stelt dan ook dat er na de Irakoorlog geen herkenbaar patroon te vinden was in de, weliswaar licht toegenomen, gezondheidsklachten.

Dit resultaat kan op zijn minst verrassend worden genoemd. Militairen die in 1991 in de Golfoorlog vochten, vertoonden bij terugkeer gezondheidsproblemen die later werden aangeduid als het ‘Golfoorlogsyndroom’. Vooraf bestond dan ook de verwachting, vooral onder de voorvechters van erkenning van dit syndroom, dat dezelfde verschijnselen zouden optreden bij militairen die terugkeerden uit Irak.

Recentelijk stelde een publicatie in de Philosophical Transactions of the Royal Society (2006;361:531-2) dat er geen geïsoleerde oorzaak voor het Golfoorlogsyndroom kan worden aangewezen. De Britse National Gulf War Veterans and Family Association reageerde verbolgen. Zij zien in een eerdere uitspraak van het Britse gerechtshof juist een erkenning dat de aanwezigheid van militairen in het oorlogsgebied in het Midden-Oosten de oorzaak is van het klachtenpatroon dat wordt omschreven met de term ‘Golfoorlogsyndroom’. De Lancet-publicatie lijkt dan ook een zoveelste studie die de discussie over het wel of niet bestaan van een oorlogssyndroom aanzwengelt. Want of de klachten van de veteranen nu daadwerkelijk door hun aanwezigheid in het Midden-Oosten zijn veroorzaakt, feit is dat sinds de terugkeer van de eerste militairen uit de Golfoorlog in 1991 zowel voorvechters van erkenning als critici nieuwe berichtgeving in media en vakliteratuur krampachtig aangrijpen voor hun eigen gelijk.

Gerelateerde artikelen

Reacties