Brenda Frederiks

b1548_f1.jpg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1548

Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht bij de afdeling sociale geneeskunde van het VUmc en verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs op het gebied van gezondheidsrecht binnen de faculteiten geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Zij is tevens senior onderzoeker en lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Sinds mei 2018 is Frederiks sectieredacteur Recht voor het NTvG .

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ik wilde altijd verpleegkundige worden, maar na mijn havo ben ik naar het atheneum gegaan en daarna toch maar gaan studeren. Geneeskunde is helaas niet gelukt, maar toen ik tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen in Maastricht kennismaakte met gezondheidsrecht was ik verkocht. Uiteindelijk heb ik ook de studie rechtsgeleerdheid afgerond, met als afstudeerrichting gezondheidsrecht.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Ik wilde na mijn twee studies eigenlijk niet promoveren. Ik was bang dat ik dan het contact met de praktijk zou verliezen en alleen maar achter mijn bureau zou zitten. Na een heel korte periode als beleidsmedewerker ben ik uiteindelijk toch gaan promoveren op het thema vrijheidsbeperking bij mensen met een verstandelijke beperking. Het was de beste keuze die ik ooit heb kunnen maken. In 2004 rondde ik mijn promotie af, later heb ik er zelfs de Ds. Visscherprijs voor mogen ontvangen.’

Waar bent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties