'Breath-holding spells'

Klinische praktijk
O.F. Brouwer
A.C.B. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:762-5

Een nog wat onhandig lopende peuter komt thuis te vallen. Moeder hoort wel een bons, maar het huilen blijft uit en zij haast zich naar hem toe. Zij treft haar kind roerloos op de grond liggend aan met de ogen naar boven gedraaid en met bleke lippen. Terwijl zij hem optilt verstijft hij ineens, de kaken worden op elkaar geklemd en de vuistjes gebald. Daarna vertoont hij wat schokjes en, na wat een eeuwigheid lijkt te duren, wordt hij weer slap en opent even later de ogen. Hij herkent zijn moeder meteen, huilt een beetje en valt vervolgens in slaap, waarbij de bleke gelaatskleur opvalt.

Aanvalsgewijze veranderingen in motoriek, gedrag of bewustzijn bij kinderen kunnen aanleiding geven tot grote ongerustheid bij de ouders en tot onzekerheid bij de geconsulteerde arts. Zuigelingen die plotseling stoppen met drinken, slap worden en de ogen wegdraaien; peuters die zo maar op de grond vallen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderneurologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

O.F.Brouwer en dr.A.C.B.Peters, kinderneurologen.

Contact O.F.Brouwer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties