Brandstichting is meestal geen pyromanie

Klinische praktijk
A.E. Plinsinga
E.J. Colon
S. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:129-31
Abstract

Dames en Heren,

Geregeld worden streken of plaatsen in ons land uit de slaap gehouden doordat er een brandstichter actief is. In 1995 werden er in Nederland 42.101 branden geregistreerd met een directe financiële schade van bijna 100 miljoen gulden. Hiervan was in 9514 (22,6) gevallen sprake van brandstichting.1

Brandstichting is dus een groot maatschappelijk probleem. In de media meldt men vaak dat er ‘weer een pyromaan’ aan het werk is. Pyromanie is momenteel in de DSM-IV en in de ICD-10 omschreven als een psychiatrische aandoening (tabel).23 Wanneer de brandstichter gearresteerd is, wordt dan ook in de meeste gevallen de districtspsychiater ingeschakeld om na te gaan of er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Als dat zo is en er is causaal verband met de brandstichting, dan kan men de dader de brandstichting volgens artikel 39 van het Wetboek van…

Auteursinformatie

Stichting St. Elisabethsgasthuis, Deventer.

Mw.A.E.Plinsinga, assistent-geneeskundige; prof.dr.E.J.Colon, zenuwarts.

Ministerie van Justitie, Districtpsychiatrische Dienst, Zutphen.

S.de Jong, psychiater.

Contact mw.A.E.Plinsinga, Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Hanzelaan 1, 7607 NL Almelo

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties