Brandspiritus als goedkoop vervangmiddel voor spiritus ketonatus ter desinfectie van de huid

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1983;127:209