Botpijnen bij patiënten met kanker berusten niet altijd op botmetastasen

Klinische praktijk
R.L.M. Haas
H. Bartelink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:305-8

Dames en Heren,

Pijn is een frequent voorkomend symptoom bij kanker, dat de kwaliteit van leven van patiënten nadelig beïnvloedt. Bij een kwart van de patiënten die overlijden aan de gevolgen van een maligniteit, blijkt dat het niet of onvoldoende is gelukt de pijn onder controle te krijgen.1 In de differentiaaldiagnose van een pijnlijke skeletaandoening bij patiënten met een maligniteit in de voorgeschiedenis dienen botmetastasen een belangrijke plaats in te nemen. Alvorens een behandeling te starten dient echter zorgvuldige diagnostiek plaats te vinden. Dit geldt des te meer indien de botpijn een eerste teken van metastasering is.

In deze les willen wij u aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 3 patiënten demonstreren dat aan botpijnen niet altijd metastasen ten grondslag liggen.

Patiënt A, een 54-jarige vrouw, onderging begin 1990 een ‘low anterior’ resectie van het rectum wegens een matig gedifferentieerd adenocarcinoom, stadium CII volgens de Astler-Coller-modificatie van het…

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

R.L.M.Haas, assistent-geneeskundige: prof.dr.H.Bartelink, radiotherapeut.

Contact R.L.M.Haas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties