Borrelia-lymfocytoom

Klinische praktijk
Ellen J.H. Schatorjé
Herjan van der Steeg
Foekje Stelma
Konnie Hebeda
Adilia Warris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6605
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het Borrelia-lymfocytoom is een relatief zeldzame maar wel typische manifestatie van Lyme-ziekte. De voorkeursplaatsen voor het lymfocytoom zijn de oorlel bij kinderen en de borst en tepel bij volwassenen. Het Borrelia-lymfocytoom wordt behandeld als een erythema migrans en heeft een goede prognose.

Casus

Een 16-jarige jongen presenteerde zich met een sinds enkele maanden gezwollen, rode en pijnlijke rechter tepel. Een echo van de zwelling liet niet-afwijkend borstweefsel zien. Patiënt werd verwezen naar de kinderchirurg, waarna een incisiebiopt werd verricht. Pathologisch onderzoek van het biopt liet een folliculaire hyperplasie zien, zonder tekenen van maligniteit. Er werd gedacht aan een infectieuze oorzaak, meest waarschijnlijk Lyme-ziekte. Serologisch onderzoek en PCR-onderzoek van het weefsel bevestigde de diagnose ‘Borrelia-lymfocytoom’. Patiënt werd behandeld met doxycycline, waarna de tepelafwijking verdween.

Conclusie

Herkenning van het karakteristieke klinische beeld van een Borrelia-lymfocytoom, ondersteund met positieve uitslag van serologisch onderzoek naar Lyme-ziekte, maakt aanvullende en invasieve diagnostiek overbodig.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Kinderinfectieziekten en - immunologie: drs. E.J.H. Schatorjé, kinderarts; dr. A. Warris, kinderarts-infectioloog-immunoloog.

Afd. Kinderchirurgie: drs. H. van der Steeg, kinderchirurg.

Afd. Medische Microbiologie: dr. F. Stelma, medisch microbioloog.

Afd. Pathologie: dr. K. Hebeda, patholoog.

Contact drs. E.J.H. Schatorjé (e.schatorje@alumni.maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6605; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 3 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ellen J.H. Schatorjé ICMJE-formulier
Herjan van der Steeg ICMJE-formulier
Foekje Stelma ICMJE-formulier
Konnie Hebeda ICMJE-formulier
Adilia Warris ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties