Boerhaave-cursus 'Juridische praktijkproblemen voor de arts'.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1241

Boerhaave-cursus ‘Juridische praktijkproblemen voor de arts’.

- Deze cursus zal op 1 en 2 oktober a.s. in Leiden worden gehouden en is bestemd voor artsen, werkzaam in ziekenhuizen en andere intramurale instellingen, huisartsen en sociaal-geneeskundigen. De cursus zal handelen over beroepsgeheim, informatieplicht, inzagerecht, aansprakelijkheid, tuchtrecht, kunstmatige voortplanting, rechtspositie van minderjarigen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties