Bloedingen uit ulcus pepticum van Meckel's divertikel

Klinische praktijk
Croes, F. en Hasselt, J.A. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3637-9