Bloedgroep als risicofactor voor covid-19?

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4589

Mensen met bloedgroep O lijken minder risico te lopen op ernstige covid-19 dan mensen met een andere bloedgroep, terwijl mensen met bloedgroep A juist meer risico lopen. Een grote groep onderzoekers versterkte deze bevindingen onlangs met genetische data in The New Engeland Journal of Medicine.

artikel

Sommige mensen ondervinden ernstige gevolgen van SARS-CoV-2, terwijl anderen er nauwelijks ziek van worden. Het is inmiddels bekend dat dit samenhangt met onder andere de leeftijd, geslacht en onderliggende aandoeningen. Er gingen al even geluiden op dat ook de bloedgroep invloed zou hebben op de ernst van het ziektebeloop, al waren het tot nu toe alleen niet-genetische studies die in deze richting wezen. Onderzoekers zijn nu met een genoombrede associatiestudie (GWAS) op genen gestuit die wijzen op de mogelijke betrokkenheid van het ABO-bloedgroepsysteem bij de ontwikkeling van ernstige covid-19 (N Engl J Med. 2020; online 17 juni).

Ze analyseerden het genoom van 1610 patiënten uit Italië en Spanje met ernstige covid-19, die zij definieerden als een ziekenhuisopname waarbij zuurstoftoediening of beademing nodig was. Ze vergeleken ruim 8,5 miljoen plekken in het DNA (‘single nucleotide polymorphisms’) van deze patiënten met het DNA van een controlegroep van 2205 mensen.

In deze GWAS stuitten ze op locus 9q34.2, waar ook de ABO-bloedgroeplocus zich bevindt, op een associatie met ernstige covid-19 (odds ratio (OR): 1,32; 95%-BI: 1,20-1,47). Deze associatie hield stand na correctie voor leeftijd en geslacht. Een bloedgroepspecifieke analyse toonde een hoger risico op ernstige covid-19 bij patiënten met bloedgroep A en een beschermend effect bij patiënten met bloedgroep O, vergeleken met patiënten met andere bloedgroepen (resp. OR: 1,45; 95%-BI: 1,20-1,75 en OR: 0,65; 95%-BI: 0,53-0,79).

Wel moet vermeld worden dat de controlegroep vooral uit bloeddonoren bestond, en daardoor een oververtegenwoordiging van mensen met bloedgroep O zal hebben gehad. Deze selectiebias kan de resultaten vertekenen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Kleine correctie: het is bloedgroep 0, niet O.

Mark Frederikse, spoedarts, Ministerie van Defensie