Bioterrorism

Media
R.J. Ursano
A.E. Norwood
C.S. Fullerton
L.H.D.J. Booij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:500

Bioterrorism. Psychological and public health interventions. Onder redactie van R.J.Ursano, A.E.Norwood en C.S.Fullerton. 363 bl., fig., tabellen. Cambridge University Press, Cambridge 2004. ISBN 0-521-81472-3. Prijs: geb. € 110,75 (incl. cd-roms).

Zowel in de media als in de vakliteratuur is er sinds enige jaren een niet aflatende belangstelling voor bioterrorisme. Overheden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties